Jak vybrat čerpadlo?

 

 

Před samotným výběrem čerpadla je důležité si uvědomit následující kritéria, které Vám usnadní výběr vhodného čerpadla pro Vaše použití:

O jaký druh čerpané kapaliny se jedná?

Zde se dostáváme k prvnímu a důležitému faktoru, který určuje rozdíl mezi ponorným kalovým čerpadlem a ponorným vřetenovým čerpadlem. Vřetenová čerpadla se používají výhradně k čerpání čisté vody bez mechanických částic.  Jsou vhodná k zásobování domácností pitnou vodou ze studní, vrtů, k zavlažování atd.

Kalová čerpadla jsou předurčena díky své speciální konstrukci pro čerpání hustějších organických kapalin jako jsou např. kaly, fekálie i s obsahem mechanických částic (maximální velikosti uvedené ve specifikaci jednotlivých čerpadel).

Maximální průtok a výtlačná výška čerpadla ?

Výtlačná výška  a maximální průtok je vždy uváděn výrobcem v technických parametrech jednotlivých čerpadel. Hodnoty průtoku při různých výtlačných výškách lze vyčíst z diagramu pracovní oblasti čerpadla. Názorně si to lze vysvětlit na diagramu obr.1.1.

Průtoková charakteristika

Obr.1.1

Pracovní oblast čerpadla nám určuje červená křivka na obrázku 1.1. Z diagramu lze tedy vyčíst , že dané čerpadlo ,,vytlačí" kapalinu maximálně do 12,5m (bez místních ztrát a ztrát třením v potrubí). Výtlačná výška (dopravní výška) je tedy minimálně 2 až maximálně 12.5 m (osa y). Druhá osa x určuje minimální a maximální průtok (0 až 300 l/min) čerpadla v závislosti na výtlačné výšce. Libovolným průsečíkem os x a y (žluté úsečky) v pracovní oblasti, lze tedy zjistit hodnotu průtoku čerpadla  v závislosti na výtlačné výšce (nebo obráceně). Z dané úvahy lze vyhodnotit, zda Vámi vybrané čerpadlo splňuje Vaše požadavky výtlaku čerpadla v závislosti na  daném průtoku.

V jaké maximální hloubce může být čerpadlo v čerpané kapalině ponořeno?

Většina čerpadel výrobce Čerpací Technika s.r.o. je u nepohyblivých částí utěsněno statickým těsněním. Danému konstrukčnímu řešení je přiřazen parametr maximálního ponoru v čerpané kapalině. U každého čerpadla v technické specifikaci je uveden daný parametr a je třeba dodržet maximální hodnoty udané výrobcem!

Volba napětí elektormotoru čerpadla?

V závislosti na možnostech zákazníka:

  • jednofázové (230V)
  • třífázové (400V)

Jak často budu čerpadlo používat?

Všechny typové výrobní řady čerpadel výrobce Čerpací technika s.r.o. jsou vyrobeny z s nejvyššími materiálovými a funkčními požadavky. Čerpadla tedy nejsou omezena jakýmkoliv časovým parametrem provozu a jsou vhodná pro celoroční provoz.

Nyní bychom byli již schopni určit typ čerpadla, který by byl vhodný pro námi požadované parametry.


V případě nejasností tykající se výběru čerpadla nás kontaktujte info@kvalitnicerpadla.cz a rádi Vám pomůžeme s vhodným výběrem.

Hlavní nabídka
Tlakové nádoby
Příslušenství